Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

 

IBAN rekening nummers

Per 01-02-2014 gaan alle banken in Nederland gebruik maken van de zgn. "IBAN nummers(bestaande uit 18 karkaters). Een IBAN nummer wil zeggen, aan uw huidige bank- of gironummer wordt een code van het land en een code van uw bank of giro-instelling toegevoegd.

Dit wordt gedaan om het interne verkeer tussen banken binnen Europa sneller en gemakkelijker te laten verlopen.

Dit geldt natuurlijk ook voor de rekeningnummers van onze kerk. U kunt de nieuwe rekeningnummers nu al gebruiken als u dat wilt. De nieuwe rekeningnummers zijn ook te vinden in het ’t Klankbord van december 2013.

De huidige rekeningnummers kunt u ook nog gebruiken echter tot uiterlijk 01-02-2014 dan zult u alleen nog maar de nieuwe rekeningnummers kunnen gebruiken.

Hieronder de oude en nieuwe rekeningnummers:

ING/Postgironummer 444303

Wordt:

IBAN nummer = NL58 INGB 0000444303 Kerkvoogdij Gemeente Goede Herderkerk

Rabobank nummer 3554.88.256 (Kerkrentmeesters)

Wordt:

IBAN nummer = NL98 RABO 0355488256 Wijkgemeente de Goede Herderkerk Rentmeesters

Rabobank nummer 3554.51.662 (Wijkfonds)

Wordt:

IBAN nummer = NL94 RABO 0355451662 Wijkgemeente de Goede Herderkerk Rentmeesters

Rabobanknummer 3858.55.028 (Collectebonnen)

Wordt:

IBAN nummer = NL36 RABO 0385855028

 

 

Kerkbalans


Ontwerp en realisatie © Howeco