Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft. Steeds meer mensen betalen met hun pinpas. Dit heeft ook een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld tijdens de dienst bij de collecte in de problemen komen.

In onze gemeente kunnen we hierom al vele jaren collectebonnen kopen. Dat blijft ook zo, maar er is een nieuwe manier van collecteren bij gekomen waarbij je met je smartphone kan doneren. Dat doen wij samen met Givt, het bedrijf dat deze oplossing heeft gemaakt.

Via onderstaand PDF-bestand wordt stap-voor-stap uitgelegd hoe collecteren via Givt werkt.

20.04.01 Info rubriek Givt op website.pdf
Populair 349.48 KB
01-04-2020 22:18:11

Liturgisch of symbolisch bloemschikken is een verhaal met bloemen, dat het het evangelie verwoord.

Bloemen en planten hebben een betekenis die een eigen taal spreken.

Ook de kleuren, vormen, lijnen, en het karakter van een bloem of plant hebben een bepaalde betekenis. We gebruiken hierbij ook andere materialen zoals takken, vruchten of beelden.

Ook aantallen of kleuren kunnen hierbij een rol spelen, waarbij een thema of feestdag zichtbaar wordt.

Wij maken een schikking met Eeuwigheidszondag, Kerst, Pasen en Pinksteren.

De werkgroep bestaat uit; Heleen den Boef, Gè Bolland- Somsen, Ellen Kievit, Corrie Somsen.

Mailadres; l.kievit5@chello.nl

Diaconaal Jaarproject 2018/2019

Thema: Kinderen in de knel

Ook dit kerkelijk jaar 2018/2019, willen wij een jaardoel aan u voorstellen waarvoor wij diverse malen zullen collecteren in de eredienst. Dit kerkelijk jaar is er gekozen voor het thema Kinderen in de knel.

Geen enkel kind mag worden onderdrukt. Kinderen hebben recht op onderwijs, omdat dit belangrijk is voor hun toekomst. Geef hen de kans om de cirkel van armoede te doorbreken. Sta op voor kinderen in de knel! En bestrijdt kinderarbeid!

Voor maar liefst 152 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat.

Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinderarbeidvrije zones.

Helpt u/jij mee om deze collecte tot een succes te maken?

Bedankt!

https://www.kerkinactie.nl/over-kerk-in-actie/onze-focusgebieden/kinderen-in-de-knel

Dit beraad wordt gevormd door een groot aantal kerken in Ridderkerk en bezint zich op samenlevingsvraagstukken binnen de regio.
De punten waar de aandacht op gericht is, zijn onder meer werkloosheidsopvang, maatschappelijke dienstverlening, kerk- en bedrijfsleven, pluriforme samenleving, gehandicapten en ouderenbeleid.
De contactpersoon vindt u in het supplement van de wijkgids.

Via Stichting Woord en Daad ondersteunt de diaconie drie kinderen die woonachtig zijn in Guatemala, Burkina Fasso en Colombia. De leeftijd van deze kinderen varieert momenteel tussen 12 en 18 jaar. Regelmatig ontvangt de diaconie post (zoals tekeningen, foto’s en verder nieuws over hun leven en wat ze leren op school) van hen en schrijven wij hen terug. Het doel van deze hulp is om deze kinderen zichzelf te laten ontwikkelen om voor zichzelf en hun naasten te kunnen zorgen.

Kerkbalans


Ontwerp en realisatie © Howeco