Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Als onderdeel van de PKN heeft de wijkgemeente De Goede Herderkerk de ANBI-status.
Hierdoor zijn giften, legaten en andere bijdragen aan de kerk aftrekbaar voor de Belastingdienst, mits aantoonbaar volgens de eisen van de belastingwetgeving.
U kunt uw jaarlijkse gift door middel van een 5-jarig contract omzetten in een periodieke schenking.
Hiermee verhoogt u de fiscale aftrekmogelijkheden van uw gift.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website of bij één van de kerkrentmeesters.

Voor de gegevens m.b.t. de ANBI status van de wijkgemeente Goede Herderkerk verwijzen wij u naar www.hervormdegemeenteridderkerk.nl/


Ontwerp en realisatie © Howeco