Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Catechese 12-20-plus
De bedoeling van de catechisatie is met elkaar in een open en ontspannen sfeer het gesprek aan te gaan over wat het christelijk geloof inhoudt en wat dat voor het dagelijks leven concreet betekent.
De catechisatie aan jongeren wordt wekelijks door de wijkpredikant gegeven in de periode half september t/m maart, in totaal 20 avonden.
De jongeren worden persoonlijk uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Belijdenisgroep
Elk winterseizoen is er gelegenheid om belijdeniscatechisatie te volgen.
Dat is een gespreksgroep waarin de hoofdzaken van het geloof aan de orde komen.
De afronding van deze catechese kan bestaan in het doen van belijdenis op Palmzondag (de zondag voor Pasen).
Ook wie nog niet van plan is belijdenis te doen of daar nog over twijfelt, is van harte welkom om deel te nemen.
Na een kennismaking- en informatieavond wordt de (vaste) avond waarop wij samenkomen in onderling overleg vastgesteld.
Vanaf begin september liggen er uitnodigingen met informatie bij de uitgang van ons kerkgebouw.

Catechese verstandelijk beperkten
Het doel van deze interkerkelijke catechesegroep is om onze catechisanten iets te leren over de Heer en de Bijbel, om samen het geloof te beleven en hen te betrekken bij het kerkelijk leven in Ridderkerk.
Er zijn twee catechesegroepen: de ene groep komt bijeen in de Ichthuskerk in Drievliet en de andere groep komt bij elkaar in de Levensbron aan de Jan Luykenstraat.
De catechesebijeenkomsten vinden om de twee weken gelijktijdig plaats en wel van 19.30 tot 21.00 uur op dinsdagavond.
Dat samenkomen is een belevenis apart, zowel voor de catechisanten als voor de leiding.
Samen bidden, zingen, musiceren, samen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.
Dit alles vanuit het Licht van Pasen.
Aan het begin van elke samenkomst steken we een paaskaars aan.


Ontwerp en realisatie © Howeco