Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

De diaconie heeft als doel om te zien naar de zwakken in onze kerkelijke gemeente maar ook in de samenleving en het bevorderen van de diaconale betrokkenheid van de gemeente. Bovendien dient de diaconie aan de tafel van het Heilig Avondmaal.

De diakenen zullen de beschikbare gelden zo besteden dat hulp geboden wordt aan de mensen dichtbij (bijvoorbeeld persoonlijke hulpverlening, bejaardenzorg, aandacht voor werkloosheid, hulp aan verslaafden, hulp bij het regelen van een vakantie voor ouderen en gehandicapten, enz.) als ook aan mensen in ons dorp en aan onze verre naaste (bijvoorbeeld via het Werelddiaconaat). Het werk van de diakenen mag meer zijn dan alleen het verlenen van financiële steun. Met behulp van het project ‘Helpende Handen’ worden hulpvragen van gemeenteleden zoveel mogelijk gekoppeld aan de inzet van vrijwilligers uit onze gemeente.

Klik hier voor de Diaconie


Ontwerp en realisatie © Howeco