Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

In de jaren vijftig begint binnen Hervormd Ridderkerk de roep om wat ruimte voor de zo genaamde confessionele richting steeds luider te worden. De komst van veel nieuwkomers in die tijd, vooral die uit de zuidoosthoek van Drenthe, die toch een andere manier van geloofsbeleving met zich mee brachten, zal hier zeker mede aan ten grondslag hebben gelegen. In die tijd kende Hervormd Ridderkerk maar één modaliteit, namelijk die van de Gereformeerde Bond. In januari 1955 start men een onderzoek of het mogelijk is om confessioneel gerichte kerkdiensten te gaan houden. Voor een locatie voor deze diensten wordt het bestuur van  Chr. Huishoudschool benadert. Het resultaat is dat op 1 mei 1955 de eerste dienst kan worden gehouden. Dit is het begin van de ontwikkeling van de wijkgemeente II, de Goede Herderkerk. De ontwikkeling in vogelvlucht ; - er worden kinderdiensten georganiseerd - de contactcommissie wordt omgevormd tot een officiële kerkenraad - men verhuist naar de aula van de Chr. ULO aan de Sportlaan. - in 1958 wordt ds. J.C. Koolschijn,de eerste (confessionele) predikant in Ridderkerk, beroepen -  1 januari 1961 is wijk II een zelfstandige wijk. Er waren in die periode al fondsen gesticht en grond aangekocht voor een eigen kerkgebouw, dat gebouw, de huidige Goede Herderkerk, wordt op 26 mei 1967 officieel in gebruik genomen. Op dit moment wonen de leden van de gemeente verspreid over heel Ridderkerk, een aantal komen zelfs van buiten Ridderkerk.


Ontwerp en realisatie © Howeco