Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Dit is een fonds waarin gelden worden bijeengebracht voor uitgaven van onze wijkgemeente met een eenmalig en/of bijzonder karakter.
Hiervan zijn de voornaamste: de kosten van groot onderhoud van het kerkgebouw, de installaties, de inventaris en de tuin.
Groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplan.
We moeten voor grote uitgaven nu eenmaal sparen.
Ook eventuele tekorten in onze wijk moeten vanuit het wijkfonds worden aangevuld.
Het wijkfonds vormt dus samen met de inkomsten zoals vermeld bij “het college van kerkrentmeesters”, de totale inkomsten van onze wijk.
Bij de uitgang van de kerk staan collectebussen waarin u uw bijdragen voor het wijkfonds kunt deponeren.
Ook is het mogelijk om een gift over te maken via de bank.
Daarnaast zijn contante bijdragen natuurlijk welkom. Tweemaal per jaar wordt er een collecte gehouden met de bestemming ‘eigen wijk’ die aan het wijkfonds ten goede komt.
Ten slotte komen de opbrengsten van het oud papier, het verjaardagsfonds en een groot gedeelte van de rommelmarktopbrengst ten goede aan het wijkfonds.
Bankrekening Wijkfonds: NL94 RABO 0355451662.


Ontwerp en realisatie © Howeco