Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Het gebruik van collectebonnen is een methode om collectegelden als giften aftrekbaar te maken voor de inkomstenbelasting.
Voor de kerk is deze methode erg aantrekkelijk, als tenminste de belastingbesparing ten goede komt aan de kerk.

Er zijn vijf soorten collectebonnen verkrijgbaar in de volgende coupures:
- bonnen met een waarde van € 0,65 (kosten per vel van 20 bonnen € 13,-)
- bonnen met een waarde van € 0,90 (kosten per vel van 20 bonnen € 18,-)
- bonnen met een waarde van € 1,25 (kosten per vel van 20 bonnen € 25,-)
- bonnen met een waarde van € 1,75 (kosten per vel van 20 bonnen € 35,-)
- bonnen met een waarde van € 2,50 (kosten per vel van 20 bonnen € 50,-)

U kunt de collectebonnen bestellen door het aantal gewenste vellen x het bedrag per vel voor elke vrijdag over te maken op bankrekening NL36 RABO 0385855028 ten name van “Fonds collectebonnen GHK” te Ridderkerk.
Na ontvangst van het bedrag kunt u de door u betaalde bonnen voor of na de eerstvolgende kerkdienst in ontvangst nemen bij de dienstdoende ouderling-kerkrentmeester.


Ontwerp en realisatie © Howeco