Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Het project “Helpende Handen” is gestart in september 2012.
Bij diaconale hulp denkt men meestal als eerste aan financiële hulp voor mensen die echt op het minimum zitten en nauwelijks in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien. Natuurlijk staan wij als diakenen daarvoor klaar, maar we willen en kunnen nog zoveel meer doen voor onze naasten.
Het is een taak van ons allemaal om naar anderen om te zien.
In ons dagelijks leven kent ieder wel praktijksituaties in zijn woon- of familieomgeving waar een helpende hand (en voet) gevraagd word. In zo’n situatie vinden we het normaal om binnen ons vermogen de handen uit de mouwen te steken.
Maar niet iedereen heeft iemand in zijn of haar omgeving die de helpende hand kan bieden.
Bovendien wordt in een maatschappij met steeds meer alleenstaanden en ouderen de roep om een helpende hand steeds groter.
Via Helpende Handen kunnen we de naasten een helpende hand toesteken door de hulpvragende en de hulpbiedende bij elkaar te brengen.
Gedurende de afgelopen jaren zijn verschillende projecten uitgevoerd door vrijwilligers.
U moet dan denken aan verhuizingen, het opknappen van een woonkamer, iemand rijden naar het ziekenhuis, tijdelijke opvang van de kinderen als de moeder uitvalt, klusjes in de tuin enz.
Als u zich nog niet aangemeld hebt als vrijwilliger kunt u dat doen bij de contactpersonen die in het supplement bij de wijkgids staan vermeld.
Ook vragen wij u ons te melden als u personen weet waarbij de hulp door onze vrijwilligers meer dan welkom is.
We denken als eerste aan hulp met een incidenteel karakter.
Het leveren van structurele hulp is alleen mogelijk als daar vrijwilligers voor gevonden kunnen worden.

De contactpersoon vindt u in de Zondagsbrief.

 


Ontwerp en realisatie © Howeco