Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

Actie Kerkorgel GHK

Elke 2e week van de maand, ook in deze corona-tijd, maken wij de tussenstand bekend van onze actie voor de vervanging van ons orgel. We zijn halverwege september 2019 begonnen en de thermometer staat per 31 maart  jl. op € 18.215,48. Een heel mooi bedrag tot nu toe, maar voor de minimaal benodigde € 50.000,--  moeten we nog even doorsparen. Dat kan in de spaarbusjes de u bij het begin van de actie heeft me gekregen. U kunt de busjes omruilen als we weer gezamenlijk onze eredienst mogen vieren. Naast de orgelbusjes kunt u uw gift ook nog steeds rechtstreeks overmaken per bank. U kunt deze overmaken naar rekeningnr. NL94 RABO 0355451662 t.n.v. Wijkgem. De Goede Herderkerk ov.v. actie kerkorgel. We willen alle gevers tot nu toe hartelijk bedanken voor hun bijdrage.

Met vriendelijke groet, uw Kerkrentmeesters.

19.10.11 Brief orgel.pdf
Populair 1.58 MB
09-01-2020 20:37:26

20.03.05 PPT Actie kerkorgel met barometer.pdf
Populair 329.49 KB
06-03-2020 14:25:33

 

IBAN rekening nummers

Per 01-02-2014 gaan alle banken in Nederland gebruik maken van de zgn. "IBAN nummers(bestaande uit 18 karkaters). Een IBAN nummer wil zeggen, aan uw huidige bank- of gironummer wordt een code van het land en een code van uw bank of giro-instelling toegevoegd.

Dit wordt gedaan om het interne verkeer tussen banken binnen Europa sneller en gemakkelijker te laten verlopen.

Dit geldt natuurlijk ook voor de rekeningnummers van onze kerk. U kunt de nieuwe rekeningnummers nu al gebruiken als u dat wilt. De nieuwe rekeningnummers zijn ook te vinden in het ’t Klankbord van december 2013.

De huidige rekeningnummers kunt u ook nog gebruiken echter tot uiterlijk 01-02-2014 dan zult u alleen nog maar de nieuwe rekeningnummers kunnen gebruiken.

Hieronder de oude en nieuwe rekeningnummers:

ING/Postgironummer 444303

Wordt:

IBAN nummer = NL58 INGB 0000444303 Kerkvoogdij Gemeente Goede Herderkerk

Rabobank nummer 3554.88.256 (Kerkrentmeesters)

Wordt:

IBAN nummer = NL98 RABO 0355488256 Wijkgemeente de Goede Herderkerk Rentmeesters

Rabobank nummer 3554.51.662 (Wijkfonds)

Wordt:

IBAN nummer = NL94 RABO 0355451662 Wijkgemeente de Goede Herderkerk Rentmeesters

Rabobanknummer 3858.55.028 (Collectebonnen)

Wordt:

IBAN nummer = NL36 RABO 0385855028

 

 

Kerkbalans


Ontwerp en realisatie © Howeco